Högkvalitativa träprodukter

TräTeam är ett familjeföretag i Kramfors som har lång erfarenhet av träförädling i form av hyvling, produktion av lagerhyllor, stallströ, briketter, bränsleflis och monteringsfärdiga byggnader.

Ekologiskt hållbar träförädling

Trä Team vill bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle genom att anpassa produktionen i största möjliga mån till miljön. Vi ska alltid sträva efter att göra ständiga förbättringar och en av förutsättningarna är att alla tar miljöfrågorna på stort allvar. Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Omtanke om människor och miljö måste därför prägla allt vårt arbete - Ansvaret ligger på oss alla.