Vi anpassar vår produktion

Vi ska sträva efter att göra ständiga förbättringar. Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Omtanke om människor och miljö måste därför prägla allt vårt arbete. Ansvaret ligger på oss alla.

Miljöpolicy

Trä Team vill bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle genom att anpassa produktionen i största möjliga mån till miljön. Vi har utsett en miljöansvarig som ska leda det kontinuerliga arbetet. Vi ska sträva efter att göra ständiga förbättringar. En av förutsättningarna är att alla tar miljöfrågorna på stort allvar. Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Omtanke om människor och miljö måste därför prägla allt vårt arbete. Ansvaret ligger på oss alla.

För att uppnå detta ska företaget och dess medarbetare följa dessa principer.
  • Vara lyhörda för marknadens och övriga intressenters miljökrav.
  • Ständigt arbeta för att minska vår verksamhets miljöbelastning.
  • Sträva efter att minimera resursanvändningen.
  • Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid ändring av verksamheten.
  • Genom utbildning stimulera medarbetarna till att ta personligt miljöansvar.
  • I övrigt leva upp till de krav som ställs i gällande lagstiftning och av myndigheter.